VÅR HISTORIE


Klimateknikk ble etablert i 2004, og har gjennom disse årene bygget selskapet stein for stein.

Bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen (BAE) er konjunkturbasert, og i tett samhandling med markedet har selskapet tilpasset seg den til enhver tid rådende markedssituasjonen.

Tilbake i 2017 etablerte selskapet hovedstrategien som fortsatt følges, og det er den samlede kompetansen tilegnet gjennom alle disse årene som har formet Klimateknikk til det de er i dag...