Ledelsen har store ambisjoner for selskapets videre utvikling, og fundamentet for ambisjonene er tilbakemeldingene de får fra markedet. Selskapets tverrfaglige kompetanse vil utnyttes til å forme de ulike bidragene, der de utnytter eksisterende og ny teknologi til stadig mer bærekraftige løsninger i de byggene selskapet leverer tjenester. 
 
Klimateknikk opplever økt etterspørsel etter sine tjenester, og det gir en trygghet for at valgt strategi for videre utvikling og vekst er rett. Det er sammen med selskapets beste kunder og gode relasjoner de fortsetter sin positive utvikling, og at de bekrefter sin tillit gjennom tilslag i nye prosjekter betyr mye. 
 
Klimateknikk er opptatt av å levere kvalitet i hvert eneste prosjekt, men i et byggeprosjekt er det for det totale resultatet helt avgjørende at hele teamet leverer. Det er nettopp denne lagfølelsen som trigger selskapets prosjektledere, og som samtidig gjør at medarbeiderne gleder seg til å gå på jobb hver eneste dag.